Μπουγάτσα

Κρέμα 001 - 002

Κρέμα

Μον. Μέτρ.: Κιλό Μεγάλη - Τεμ. Μικρή
Τεμ. Κιβ.:7 Μεγάλη - 24 διμεριδο-40 ατομικη
Γραμμάρια: 1300 Μεγάλη - 450 διμεριδο-225 ατομικη

Τυρί 003 - 004

Τυρί

Μον. Μέτρ.: Κιλό Μεγάλη - Τεμ. Μικρή
Τεμ. Κιβ.: 7 Μεγάλη - 24 διμεριδο-40 ατομικη
Γραμμάρια: 1250 Μεγάλη - 450 διμεριδο-225 ατομικη

Σπανάκι 005 - 006

Σπανάκι

Μον. Μέτρ.: Κιλό Μεγάλη - Τεμ. Μικρή
Τεμ. Κιβ.7 Μεγάλη - 24 διμεριδο - 40 ατομικη
Γραμμάρια: 1250 Μεγάλη - 450 διμεριδη -225 ατομικη

Νηστίσιμη 007 - 008

Νηστίσιμη

Μον. Μέτρ.: Κιλό Μεγάλη - Τεμ. Κιβ.7 Μεγάλη

Κιμάς 009 - 010

Κιμάς

Μον. Μέτρ.: Κιλό Μεγάλη - Τεμ. Μικρή
Τεμ. Κιβ.7 Μεγάλη - 24 διμεριδο-40 ατομικη
Γραμμάρια: 1250 Μεγάλη - 450 διμεριδη - 225 ατομικη

Σπανάκι - Τυρί 013 - 014

Σπανάκι - Τυρί

Μον. Μέτρ.: Κιλό Μεγάλη - Τεμ. Μικρή
Τεμ. Κιβ.: 7 Μεγάλη - 24 διμεριδο -40 ατομικη
Γραμμάρια: 1250 Μεγάλη - 450 διμεριδη-225 ατομικη